تماس

تلفن  :  ۸۸۵۳۴۹۳۹ -۹۸۲۱+
فکس : ۸۸۵۳۴۹۳۸ -۹۸۲۱+
همراه : ۹۳۶۳۷۷۰۶۲۸- ۹۸+
آدرس : تهران خیابان سهروردی شمالی خیابان خرمشهر خیابان عشقیار کوچه هشتم پلاک ۷ طبقه اول واحد ۳ کد پستی ۱۵۳۳۸۴۳۸۶۴
ایمیل : info@mbmfair.com